دکتر محمدرضا فرتوک زاده

متخصص چشم پزشکی


نحوه نوبت دهی

کارشناس طب سنتی

مشاوره چشم پزشکی

مطالب عمومی


توصیه های سلامتی برای فصتدابیر فصل پاییز 1خشکی چشم بخش اولخشکی چشم بخش دومدرباره ماراهنمای دارویی استفاده ارزرو نوبتمطالب عمومیصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرتنبلی چشم بخش اولتنبلی چشم بخش دوم